Saturday, September 30 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

TrẻĐẹpOnline Daily News thành kính phân ưu cố niên trưởng Đàng Thiện Ngôn vừa lìa cõi thế

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn

ĐẠI TÁ ĐÀNG THIỆN NGÔN

Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương

Pháp Danh Viro –  Người Tự Thắng Bản Ngã

08/10/1928  –  25/07/2022 

 Khóa 1 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức – 1951

Tỉnh Trưởng Tỉnh Bình Thuận – 1968

Chỉ Huy Phó Trường Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị – 1970

Giám Đốc Trung Tâm Hành Quân Bộ Tổng Tham Mưu – 1972

Cựu Tù Nhân Chính Trị 1975-1988

 Đã từ trần Ngày 25 Tháng 7 Năm 2022 lúc 11:21 giờ sáng (nhằm Ngày Kỷ Mão Tháng Đinh Mùi Năm Nhâm Dần) tại Ft. Worth, Texas

Hưởng thượng thọ 95 tuổi

Đại niên trưởng Đàng Thiên Ngôn là một sĩ quan cao cấp văn võ song toàn của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và bản tính khiêm nhường đã khiến mọi người kính ngưởng. Xin thành kính phân ưu cùng Bà quả phụ Nguyễn thị Tuyết Mai, Bác sĩ Đàng Thiện Hưng và gia đình tang quyến. Nguyện cầu anh linh Đại Sư Huynh, Đại Niên Trưởng Đàng Thiện Ngôn sớm về cõi vĩnh hằng.

TrẻĐẹpOnline Daily News và Mũ Đỏ Nguyễn văn Lập Khóa 27 Thủ Đức thành kính phân ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Share.

Leave a Reply