Tuesday, September 26 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
Ngày 27 tháng 9, 2022
Chương trình truyền thông để phòng, chống buôn người – Bài 2

Mạch Sống, ngày 27 tháng 9, 2022

http://machsongmedia.org

Việt Nam Thời Báo hợp tác với chương trình CAMSA (Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu) của BPSOS nhằm cung cấp thông tin về phòng, chống buôn người cho người dân trong nước. Họ sẽ biết cách đề phòng để không trở thành nạn nhân, và nếu là nạn nhân thì biết cách cầu cứu đúng nơi, đúng cách.

Trước hết, chúng tôi phổ biến thành nhiều kỳ bản báo cáo mà qua đó Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào Hạng 3. Mỗi kỳ chỉ vừa đủ để in ra không quá 2 trang giấy nhằm dễ phổ biến. Kèm đây là bài thứ 2. Chúng tôi kêu gọi các cá nhân, nhóm và cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước giúp phát tán.

Làm sao phòng, chống buôn người? (Bài 2)

Share.

Leave a Reply