Saturday, February 24 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
Ta thấy ngày buồn trên quê hương
Người vác người đi, giữa chiến trường
Chất nặng vai mang sầu bạc mệnh
Mắt nhìn sâu hoắm nỗi bi thương …
Chiến hữu phải chăng là bạn cũ
Xóm làng cày cấy vui ruộng nương
Xảy đâu lửa khói tràn ly loạn
Nghiệp lính, đời trai buộc đảm đương !?!
Hay là bạn thiết thuở hoa niên
Mơ mộng văn chương buổi học đường
Gặp cơn quốc biến, đành cam phận
Gác nghiệp sách đèn, xông gió sương !?!
Hay là bạn mới gặp thao trường
Lăn lết bò toài tập chải bươn
Di hành, gác súng, quen mùi đạn
Dốc cạn Hồ Trường ra muôn phương !?!
Hay là bạn lúc về đơn vị
Đồng cam cộng khổ chốn biên cương
Vào sinh ra tử nơi trận mạc
Vẫn kể thơ tình chuyện yêu đương !?!
Hay là bạn chẳng cần quen biết
Mà vẫn chia ấm lạnh sa trường
Mẹ già, em gái khô dòng lệ
Vẫn biệt kinh kỳ, biệt cố hương !?!
Chiến hữu, chinh y … Hề, bạc phếch
Ngày nay gặp gỡ giữa vô thường
Tao vác mày về, không biết nữa
Hấp hối hay, hề, … đã tử thương … !?! …
Trăn trối, hay … hồn tử sĩ … vương …
Có thể là hình ảnh đen trắng về 1 người, đang đứng và ngoài trời
Share.

Leave a Reply