Tuesday, September 26 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

 + Khách trọ đường trần +

Vô danh cư sỹ | DKN 26/02/2023
Ta là khách trọ đường trần
Trăm năm tạm trú một lần rồi đi…
Thuở thế đạo suy vi trượt dốc
Khiến ‘Thần sầu quỷ khốc'(*) cõi nhân
Những là dịch bệnh trầm luân
Những là địa chấn, bão gần lũ xa
Chốn đình miếu yêu ma tác loạn
Nơi đền chùa muôn vạn nhiễu nhương
Bái Thần đâu chỉ oản hương
Cần siêu xuất lý vô thường thế nhân!…
Cửa hồng trần luân luân chuyển chuyển
Đạo luân hồi đến đến đi đi
Kẻ gian bất nghĩa bất nghì
Người ngay phiêu dạt cũng vì chấp mê
Há chẳng biết cố quê ngóng đợi?
Mải mê chi danh lợi tình tiền
Đa mang lắm – những muộn phiền!
Trăm năm thoáng chốc qua miền phù vân…
Thời loạn thế ‘mưa vần gió vũ’
Buổi mạt thời – ôi đủ éo le!
Tà ma nguy khốn trăm bề
Phúc ai phản tỉnh quay về thiện lương
Cõi thượng giới Thiên Đường có cửa
Kìa Pháp Luân giăng tựa tuyết rơi
Thần Tiên hoàn nguyện quy hồi
Thế gian, Pháp(**) độ những người hữu duyên…/.
Share.

Leave a Reply