Thursday, June 1 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?