Wednesday, May 22 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

2023 USA National Lion Dance Championships d oAsia Times Square  cùng USA Dragon&Lion Dance port Associaiob phối ợp tở chu7d9uo775ha2ng cục cơ sở thuong mại bảo trợ. Có tất cả 19 đôi tnam dự,Cuộc thi  do Võ sư Eilliam  Soon đến từ Philippine và hai võ sư Phiew Siow và Puay Sen Tang đến  từ Malaysia, cùng với 08 võ sư tai Mỹ châm điểm

NgàyThứ Bảy 23/6/2023 tại Asia times Quare thi đâu phần 1 múa lân dưới sàn  nhà và trên bàn cao khoảng trên 1 met.

Ngày Chủ Nhật 2/6/2023 thi đấu trên Mai Hoa Thung (high poll)tại trung tâm Epic Water.

Share.

Leave a Reply