Browsing: Cộng Đồng

Cộng Đồng
Đi nhận xác Thầy

Bs.Tôn Thất Sang Thu, 02/22/2018 – 11:57 Giáo Sư Günther Krainick và Phu Nhân: -Thạc sĩ Y Khoa Đại Học Greifswald 1943 -Thạc sĩ Y Khoa Đại Học Freiburg    1951 -Giáo Sư Nhi Khoa Đại Học…

Cộng Đồng
Video và Hình ảnh vận động gây quỹ cho Thị trưởng Arlington, Jeff Williams & Tiến sĩ Trương Minh Ẩn, Phó thị trưởng Haltom City ứng cử Thị trưởng

From Nguyễn Anh Việt Hình ảnh trong buổi vận động cho Mr. Jeff William tái ứng cử Thị trưởng Arlington, Texas https://photos.google.com/share/AF1QipO5pG-89dLeidJ6-AH_woghAXr7u9gE2tbGY3Z1ZafHF0cj5qvgnazw57SSYFEaSw?key=UjU5c0tJWUVEMy1BOWxGTUJzblhwYTdFNFFZcGF3 Hình ảnh và video trong buổi vận động bầu cử ủng hộ và…