Browsing: Giải Trí

Giải Trí
Cổn cổn trường giang

Cổn cổn trường giang 《臨江仙》• 楊慎 Lâm giang tiên – Dương Thận 滾滾長江東逝水,Cổn cổn Trường Giang đông thệ thuỷ, 浪花淘盡英雄。Lãng hoa đào tận anh hùng.…

Giải Trí
Cám ơn sư phụ

Vợ chồng ông X. sắp đi du lịch xa, lo lắng nhà mình bị kẻ trộm viếng thăm, lật đồ, lục tủ tìm không thấy…

1 2 3 4 5 46