Browsing: Giải Trí

Giải Trí
Kiếp con lợn

Một con lợn  bị đem ra chọc tiết. Nó kêu gào thảm thiết. Bụt hiện ra hỏi:  sao lại khóc ? Con lợn : thưa…

1 2 3 46