Friday, April 19 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

ỦY BAN BẢO TỒN TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ

3020 Matlock Rd #200

Arlington, Texas 76015

Email: UBBTTDVM.ARL@GMAIL.COM

                              THƯ  MỜI

Arlington, Ngày 02 Tháng 01 Năm 2019

Kính Gửi :

  – Quý vị Lãnh Đạo tinh thần các Tôn Giáo

  –  Quý Bậc Trưởng Thượng

  –  Quý Cộng Đồng NVQG/DFW

  –  Quý Hội Đoàn, Đoàn thể Cựu Quân Dân Cán Chính VNCH

  –  Quý Cơ quan Báo chí, Truyền thanh, Truyền hình DFW

  –  Quý Đồng Hương và Quý Bạn trẻ vùng DFW

Kính thưa Quý vị,

Theo thông lệ hàng năm, Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ sẽ tổ chức Lễ Thượng Kỳ đầu năm Tết Nguyên Đán để vinh danh những Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh đã hy sinh trong nghĩa vụ bảo vệ Miền Nam Việt Nam chống lại bọn Việt cộng Bắc Việt.

Lễ Thượng Kỳ sẽ được  tổ chức:

      Tại :  Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

                Arlington Veterans Park

                3600 W. Arkansas Lane

                Arlington, TX  76016

      Thời gian: 12 giờ trưa Ngày Chủ nhật 10 Tháng 2 Năm 2019

 Trân trọng kính mời quý vị bỏ chút thời gian tham dự buổi lễ trên để chúng ta có dịp thắp nén hương tưởng nhớ đến những vong linh Tử Sĩ đã Vị Quốc Vong Thân .

Trân trọng,

T/M UBBTTĐCSVM

BS Đàng Thiện Hưng

Share.