Friday, September 25 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Tranh “The Vulnerability Series – Cuộc đời đầy bất trắc” (Khi các nhà lãnh đạo thế giới xin tỵ nạn)

Abdullah Al Omari là nguời Syrian hiện anh đang tị nạn tại Bỉ (Belgium) .  Anh là một hoạ sĩ vẽ nhiều tranh châm biếm làm nguời xem phải  khóc cười với vận mạng thế giới hiện nay.

Tập tranh của anh mang tên “The Vulnerability Series” đuợc trưng bày tại thành phố Dubai từ ngày 9/6/2017 – 6/7/2017.


(sưu tầm trên internet)

Share.

Leave a Reply