Sunday, September 15 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Đại lễ Phật Đản Chùa Pháp Quang
Grand Prairie – Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2643 tại Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt Chùa Pháp Quang, thành phố Grand Prairie, Texas đã được cử hành thật trang trọng vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 19 tháng 5 năm 2019 với khoảng 400 Phật tử khắp nơi vân tập về tham dự.
Sau ba hồi chuông trống bát nhã cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng Ni dẫn đầu là Hòa Thượng Thích Nguyên Tâm, trụ trì Chùa Pháp Quang, Thượng Tọa Thích Minh Huệ, Đại Đức Thích Trung Nghĩa, Sư cô Thích Nữ Quang Phụng, trụ trì Chùa Bữu Minh Saigon.

Phật tử hộ niệm

Sau các nghị thức tôn giáo, Đạo hữu Quãng Hà Trần Quang Hà, đại diện công đồng Phật tử Chùa Pháp Quang lên đọc diễn văn khai mạc và trình bày về ngày Phật Đản đã có từ hơn hai ngàn năm khi Đạo Phật truyền bá đế Việt Nam hòa quyện đức tính Từ Bi, Trí Tuệ, và Vô Úy làm một trong những nền tảng dựng lập văn hiến Việt Nam, với lòng từ bi cao cả, Đức Phật đã cứu độ chúng sinh, sống trong sự đền ơn đáp trả tứ ân, Ân Cha Mẹ, Ân Thầy Bạn, Ân Quốc Gia, và Ân Tam Bảo, nhân mùa lễ Phật Đản xin kính chúc quý vị đại chúng cùng bảo quyến có đầy đủ vô lượng phước huệ, cát tường như ý.

Chự Tôn Đức tụng kinh Khánh Đản
Tiếp theo là đạo từ Phật Đản của Hòa Thương trụ trì nói về ý nghĩa lịch sử của ngày Khánh Đản, Đức Phật đả đản sinh cách đây 2643 năm trong một gia đình vương giả, Ngài đã độ sinh cao cả, khởi đầu công cuộc cứ độ nhân loại thoát vòng sinh tử luân hồi, đây là một sự kiện trọng đại của lịch sử nhân loại, là con Phật chúng ta cãm ngộ ân đức của Đức Từ Phụ, biết làm lành tránh dữ, biết phận biệt thiện ác, thực hành Ân Tam Bảo cho tâm thường an lạc. Tiếp đến Hòa Thượng trụ trì tụng các bài kinh Khánh Đãn cùng với sư hộ niệm của Chư Tôn Đức và Phật tử

Hòa Thượng trụ trì và Phật tử Tắm Phật


Sau đó là Lễ Mộc Dục tức là Tắm Phật, khởi đầu với Hòa Thương trụ trì cho đến người Phật tử cuối cùng, xong mọi người trở về hội trường tham dự phần văn nghệ cúng dường Phật Đản do đoàn văn nghệ công đoàn Phật tử Pháp Quang trình diễn, ông bà niên trưởng Trần Trọng Kính & Kim Trần, người mà Chủ Nhật tuần nào cũng đi lễ Phật tại đây nói với chúng tôi, Phật tại tâm, Đức Phật dạy cho chúng sinh mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống chánh đạo, Thầy trụ trì là một tấm gương tốt cho Phật tử noi theo trong Mùa Phật Đản này.

Văn nghệ cúng dường Phật Đản

Share.