Friday, October 30 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 13,301.41
  • ethereumEthereum (ETH) $ 378.59
  • rippleXRP (XRP) $ 0.237104
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 257.93
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 53.46
  • eosEOS (EOS) $ 2.51
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 0.597636
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.182922
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.019308
Mon, Oct 12 at 7:03 PM
Đối Phó Đại Dịch COVID-19

October 12, 2020


Chương Trình Đối Phó Đại Dịch
Bản Tin Số 14 — Ngày 12 tháng 10, 2020
CẬP NHẬT VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CỦA CƠ QUAN SBA
BẢO VỆ TIỀN LƯƠNG (PPP) – VAY KHẨN CẤP VÌ TỔN HẠI BỞI TAI HỌA (EIDL)

 

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) đã cho đăng tải những thông tin liên quan đến các chương trình Bảo Vệ Tiền Lương (Paycheck Protection Program, gọi tắt là PPP) và chương trình cho Vay Khẩn Cấp Vì Tổn Hại Bởi Tai Hoạ (Emergency Injury Disaster Loan, gọi tắt là EIDL) bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Quý đồng hương có thể truy cập trang thông tin tiếng Việt tại đường truyền (link) sau đây.
Mặt khác, một bản tin trực tuyến của The Philadelphia Inquirer cho biết Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) có thể cho các doanh nghiệp nhỏ miễn trả nợ nếu số tiền vay PPP không quá $50,000. Dĩ nhiên những doanh nghiêp vay tiền PPP cần liên lạc với các ngân hàng cho mượn tiền để làm theo đúng thủ tục và cugn cấp những giấy tờ theo đúng yêu cầu của ngân hàng.
Xin quý đồng hương tiếp tay phổ biến bản tin này đến các cộng đồng, đặc biệt là đến giới tiểu thương của địa phương của quý vị.
Nếu có ý kiến đóng góp hay cần thông tin, xin liên lạc: bpsos@bpsos.org.
Ghi Danh Nhận Bản Tin 
về các vấn đề liên quan đến COVID-19
Để phổ biến thông tin hữu ích và cập nhật liên quan đại dịch COVID-19, BPSOS phát hành bản tin không định kỳ mà tuỳ theo diễn tiến. Để nhận bản tin, xin ghi danh tại: https://lp.constantcontactpages.com/su/SXuMlZ5/disasterrelief
Share.

Leave a Reply