Saturday, February 27 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Tin từ Phó thị trưởng Westminster, Charlie Nguyễn Mạnh Chí

Hội Đồng Thành Phố Westminster Chuẩn Thuận Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị trong phiên họp ngày 10/12/2020

Hội Đồng Thành Phố đã đồng loạt bỏ phiếu 5/5 chuẩn thuận cho việc Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị sau khi Thị Trưởng Trí Tạ đề nghị và được nghị viên Chi Charlie Nguyễn tán thành ý kiến.

Tượng đài Cổ Thành Quảng Trị sẽ được xây ngay trong khuôn viên của Tượng Đài Việt Mỹ tại thành phố Westminster. Dự án này được đưa ra bởi Thị Trưởng Trí Tạ với khoản tiền xây cất dự trù lên đến $125,000 và do Quảng Trị Victory Foundation phụ trách. Dự tính sẽ hoàn thành trước ngày 16 tháng 9, năm 2021 nhân kỷ niệm lần thứ 49, ngày tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị.

 

Share.

Leave a Reply