Sunday, January 17 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 35,365.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,223.49
  • rippleXRP (XRP) $ 0.275813
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 142.66
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 479.56
  • eosEOS (EOS) $ 2.74
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 2.01
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.259537
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.026296

Bộ Tham Mưu Hổn Hợp Liên Quân Hoa Kỳ tức Bộ Tổng Tham Mưu ra tuyên bố bảo vệ hiến pháp và người dân, công nhận ông Joe Biden là Tổng thống thứ 46 và là Tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ

U.S. Army Gen. Mark A. Milley, 20th Chairman, Joint Chiefs of Staff, poses for a command portrait in the Army portrait studio at the Pentagon in Arlington, Va., Sept. 26, 2019. (U.S. Army photo by Monica King)

Nhân dân Hoa Kỳ đã tín nhiệm quân lực Hoa Kỳ để bảo vệ mình và hiến pháp trong gần 250 năm qua. Như chúng ta đã làm trong suốt chiều dài lịch sử, quân đội Hoa Kỳ sẽ phục tùng mệnh lệnh cấp lãnh đạo dân sự, ủng hộ chính quyền dân sự trong việc bảo vệ sinh mạng và tài sản, bảo đảm an toàn công cộng theo khuôn khổ luật pháp, luôn trọn vẹn cam kết che chở và bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ trước kẻ thù ngoại bang và nội địa.

Cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Một 2021 vừa qua là một cuộc tấn công trực tiếp vào Quốc Hội, vào điện Capitol và vào tiến trình hiến định. Chúng tôi thương tiếc sự tử nạn của hai viên chức cảnh sát và những người liên quan đến sự việc chưa từng xảy ra này.

Chúng ta đã chứng kiến những hành động vô pháp luật bên trong tòa Quốc Hội. Quyền tự do ngôn luận và tụ hội không cho phép bất cứ ai được quyền bạo động, nổi loạn hay phản loạn.

Là quân nhân, chúng ta phải thể hiện những giá trị và lý tưởng của quốc gia. Chúng ta ủng hộ và bảo vệ hiến pháp. Bất cứ hành động phá vỡ tiến trình hiến định nào không chỉ là chống lại những truyền thống, giá trị và tuyên hứa mà còn là chống lại pháp luật.

Ngày 20 tháng Một 2021 thì tổng thống tân cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức và trở thành vị Tổng Tư Lịnh thứ 46 của chúng ta chiếu theo hiến pháp đã được các tiểu bang và tòa án chứng thực, cũng như đã được Quốc Hội chuẩn thuận.

Nay gởi đến các chiến hữu đồn trú tại ngoại quốc và trong nước đang làm nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, hãy sẳn sàng, không xao nhãng và tập trung vào nhiệm vụ. Chúng tôi trân trọng sự phục vụ không ngưng nghỉ của các chiến hữu trong việc bảo vệ người dân Mỹ.

Ký tên

-Chủ tịch Hội đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ Mark A. Milley
-Phó Chủ tịch Hội đồng Liên Quân Hoa Kỳ John E. Hyten
-Các tư lệnh, đô đốc các binh chủng quân lực Hoa Kỳ (xem thư)
Nhã Duy (chuyển dịch)

Sáu chữ ký từ trái qua phải từ trên xuống dưới là của các vị Tướng Tư Lệnh Hải Lục Không Quân Hoa Kỳ,  gồm có Tổng Tham Mưu Trưởng, Tổng Tham Mưu Phó, Tư Lệnh Không Quân, Tư Lệnh Lục Quân, Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến, Tư Lệnh Hải Quân, Tư Lệnh  Không Quân, Tư Lệnh Lực Lượng Không Gian, và Tư Lệnh vệ Binh Quốc Gia

Share.

Leave a Reply