Saturday, February 24 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi chân tình báo tin cùng

thân bằng quyến thuộcHiền ThêMẹBà Nội chúng tôi là

Bà NGUYỄN THỊ CHUYÊN

Đã tạ thế vào ngày 30 tháng 5 năm 2021
nhằm ngày 19 tháng Tư năm Tân Sửu
Tại Dallas, Texas Hoa KỳHưởng thọ 77 tuổi


Lễ cầu siêu và thăm viếng sẽ được tổ chức vào

Ngày Thứ Hai 7 tháng 6 năm 2021
từ 9:00 giờ đến 20:00 giờ tại
SKYVIEW FUNERAL HOME & CEMETERY
7220 RENDON BLOODWORTH RD
MANSFIELD, TEXAS 76063


TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Chồng: Nguyễn Tống Hiến

Trưởng N: Nguyễn Thu Minh

Thứ Nam: Nguyễn Tống Giang, vợ và con

                                      
Cáo ph nầy thay thế thiệp tangXin miễn phúng điếu

__________________________________________________________

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Bà Nguyễn Thị Chuyên, Phu nhân của niên trưởng Mũ Đỏ Nguyễn Tống Hiến đã mệnh chung vào ngày 30 tháng 5  năm 2021 nhằm ngày 19 tháng 4 năm Tân Sửu tại Dallas, Texas. USA.

Hưởng thọ 77 tuổi

Xin thành kính phân ưu cùng niên trưởng Nguyễn Tống Hiến và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bà Nguyễn Thị Chuyên sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

 Mũ Đỏ Nguyễn văn Lập

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Share.

Leave a Reply