Saturday, September 30 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Các hi đoàn tham d giơ tay b phiếu 100% ng h Cng đng Tarrant tiếp tc nhim v cho đến khi bu xong Tân Hi Đng Qun Tr

Dalworthington Gardens – Trong mt phiên hp khoáng đi ln 2 ca Cng Đng Ngưi Vit Quc Gia Tarrant County & Vùng Ph Cn (CĐT) t chc ti tr s cng đng, thành ph Dalworthington Gardens, Texas vào lúc 1 gi chiu ngày Ch Nht 06/6/2021 th theo li yêu cu ca 17 hi đoàn, toàn th phiên hp đã giơ tay 3 ln b phiếu 100% ng h lưu nhim CĐT tiếp tc công tác, ng h y Ban Bu C tiếp tc làm nhim v, và lưu gi 5,000 M kim t mt account bí mt không rõ mc đích, cho đến khi ngưi đã làm account này gii thích rõ mc đích ti sao li núp bóng account cng đng s tr li sau.

Một góc phiên họp

Tham d có Niên trưng Trnh Thiên Khoa. Bà Kim Trn. Bà Trn Thy Tiên, Hi trưng Hi Cao Niên Dallas & Hi Thân Hu Tha Thiên Huế cùng mt s thành viên. Bà Đoan Trang, Hi trưng Hi Ph N Quc Gia Vit Nam DFW. Đi din Phong Trào Hưng Ca, Chi Hu. Anh Lê Quang Dũng, Hi trưng Hi Quãng Ngãi. Phó hi trưửng Hi Quãng Tr, Nguyn Toàn. Hi trưng Hi Hi Quân, Nguyn văn Lc. Hi trưng Nha K Thut, Nguyn Ngc Quý. Hi trưng Quân Cnh, Lê văn Li. Hi trưng Th Đc, Nguyn Ngc Sơn và mt s thành viên. Đi diy Ban Bo Tn Tưng Đài Vit M DFW, Hoàng Như Bá kiêm Tng Hi trưng Nha K Thut. Cùng mt s thân hào nhân sĩ, và các cơ quan truyn thông báo chí có Bút Vit News, TrĐpOnline, Bà Liên Bích đài Dallas Vit Nam Radio. Nhà báo t do, Trn Lc.

Ban điều hành cộng đồng Tarrant County lần lượt báo cáo công tác

Sau nghi thc chào quc k và mc nim, phiên hp bt đu vi Ban điu hành thưng nhật ca CĐT vi Ch tch H văn Đin. Tng Thư ký, Tam Qunh. Th qu Nguyn th Hiến. GSV Nguyễn Toàn Toàn, và thành viên Nguyn Minh Huy trên bàn ch ta. M đu, Ch tch H văn Đin (vi li b túc ca anh Nguyn Minh Huy) ngõ li cãm ơn quý đng hương đã ng h CĐT t by lâu nay, cãm t quý hi đoàn đã quan tâm đến sinh hot và s sng còn ca cng đng và đ ngh bui hp khoáng đi này đ chúng tôi trình bày hot đng ca cng đng t 4 năm nay, rồi nói, khi chúng tôi đc c Ch tch cng đng năm 2017, Bác sĩ Đàng Thiên Hưng đã gi li chúc mng, sau đó trong tinh thn đoàn kết, tôi có ra tưng đài tham d sinh hot t chc ti đây thì b nhng li trách móc dèm pha t phía cng đng, ngay c bui hp nhm mc đích t chc chung ngay Quc Hn 30 tháng 4 năm 2018 vi sự tham d của hai cng đng Dallas, và Tarrant County vi UBBT Tưng Đài và Liên hội, CĐT cũng b áp lc khiến bui hp này bt thành, ông Điền nói tôi tiếc vì không có s la chn nào khác, và s hiu lm này càng tăng cho đến nay thì nhiu s vic đã sáng t. Tưởng cũng nên nhắc về buổi họp này tại Bến Thành Plaza, Liên hội và một số thành viên cùng phe đã yêu cầu Bác sĩ Hưng chỉ được mời Liên hội tham dự ngày lễ 30 Tháng Tư và không được mời những hội đoàn Cựu Quân Nhân nằm ngoài Liên hội, vì theo chủ trương của Liên hội thì các hội đoàn quân đội bên ngoài Liên hội là không chính danh. ( Xin nhắc lại là chỉ quân số của một Hội Thủ Đức thôi cũng có thể đông gấp đôi quân số của các hội đoàn trong Liên hội.  LHT Nguyễn hửu Duyệt đã năm lần bẩy lượt tự lưu nhiệm mà không thông báo trên báo chí, tại sao không thấy cái Ủy Ban Lâm Thời này làm khó dễ mà vẫn cộng tác? )

Chủ tịch Hồ văn Điền tường trình sự việc xảy ra trong cộng đồng

Ông Điền đã cho biết CĐT đã b nhiu áp lc núp dưi cái bóng ca Liên Hi, vic gì cũng phi có Liên Hi, thm chí b buc phi tri ân Liên Hi hay phi mi TS n phát biu mc dù c hai không có công trng gì thí d như L đt tên đưng Trn Hưng Đo, và Ông Điền đã không tham dự để phản đối. Bt c vic ln vic nh gì thí d như t chc Trung Thu, Thanksgiving, Hi Ch Tết cũng b bt buc phi mi Liên Hi phát biu, đến ni ngưi ta nói cng đng là Liên hi và Liên hi là cng đng. Ngay trong c các phiên hp tôi cũng ch có mt phiếu ( Khi tưng đài Đc Thánh Trn va xây xong, cng đng ép ông Đin phi t chc l Thánh T Hi Quân 2019 ti đây, ông Đin không chu, và nói l này Hội Hi Quân DFW t chc thưng niên, sao chúng ta li giành git t chc, các thái thương hoàng không chu và bt buc cộng đồng phi t chc, đến khi cng đng b phiếu, ch có mt phiếu chng là ca ông Đin). Sut hơn mt năm đi dch Covid, công đng ch t chc hoc tham d gii hn mt s hot đng là vì phi tuân lnh tiu bang Texas (nếu t chc mà l xy ra vic lây bnh ai s chu trách nhim đây ?) Khi sp đến Quc Hn 30 tháng 4 năm 2021, tôi có email nh Ch Oanh tìm mt đa đim đ t chc nh thôi, nhưng h lại đổ thừa tôi không chu t chc Ngày Quốc Hận,rồi họ t đng cùng ông n t chc, và sau đó h thành ly Ban Lâm Thi, và y Ban này mi đây li np đơn tham d din hành July 4 ti thành ph Arlington, mt vic mà năm nào CĐT cũng tham d và năm nay cũng thế, h cùng np đơn ly cùng danh xưng Cng Đng Ngưi Vit Quc Gia Tarrant County & Vùng Ph Cn, vic này là mp m đánh ln con đen. Hin nay chúng tôi đi kết qu bu c xong trong ngày 14/8/2021 s bàn giao nhim v cho tân Hi Đng Qun Tr cũng ngay trong ngày này, không có tân HĐQT thì làm sao chúng tôi bàn giao cho ai?

Tiếp theo, th qu Nguyn th Hiến báo cáo tài chánh, ngày 2/7/2017 cng đng nhm chc ri gây qu Cng Đng Là Ta đến nay còn $12,544, mi đây khi cô Oanh ra khi cng đng, thì cng đng phi làm li account và tôi phát giác ra có mt account ăn theo có khong trên $5,100, Account này không nêu rõ chi tiêu, thm chí còn có đon rút ra trên $4,000 bng tin cash không ghi chi tr cho ai, nên cng đng tm thi nhp số tiền $5,100 này vào, và không th giao cho ai. Như vy là qu cng đng hin nay còn $17,000. Anh Đin thêm vào nói ông Nguyn Hu Duyt nói s tin này là ca Tưng đài Đc Thánh Trn, và anh Đin đã mi ông Duyt tham d bui hp ngày hôm nay đ nói rõ chi tiết chng minh, cng đng s tr li, nhưng ông Duyt đã không đến không hiu vì lý do gì.

Đến phy Ban Bu C vi ông Lê văn Li là Trưng ban báo cáo công tác đến nay đã gi ra thông báo s 3 và hin nay chưa có liên danh nào ghi tên ng c, ngoài ra ông Nguyn Trng Hiếu và bà Tina Nguyn đã xin rút tên ra khy Ban Bu C, nhưng không hp l vì cn phi làm đơn xin rút tên có văn bn đàng hoàng, đ tránh vic nói chúng tôi t ý gch tên. Nếu bên y Ban Lâm Thi mun ứng c thì c vic np đơn, chúng tôi hoan nghênh.

Hội trưởng Hải Quân, Nguyễn văn Lạc đang dặt câu hỏi

Hội trưởng Hội Cao Niên Dallas & Hội Thân Hữu Thừa Thiên Huế đóng góp ý kiến

Nhân sĩ Trần Kỷ đề nghị hai bên ngồi lại với nhau

Phn hai ca chương trình là đt câu hi rt sôi ni ca hu hết các v hi trưng hi đoàn và quý đng hương tham d, vi phn Ch ta đoàn tr li, cùng vi s góp ý rt cương quyết ca toàn th phiên hp, cui cùng, phiên hp đã đi đến quyết đnh bng cách giơ tay biu quyết vi t l 100% đng ý các điểm dưới đây:

Giơ tay bỏ phiếu

1- Lưu nhim CĐT điu hành công tác chung cho đến ngày bàn giao cho mt tân Hi Đng Qun Tr.

2- Tín nhiy Ban Bu C tiếp tục t chc bu Hi Đng Qun Tr và Giám Sát nhim k 2021-2024

3- Sát nhp s tin $5,100 t account ăn theo vào qu cng đng cho đến khi mi vic xác đnh ngun gc và mc đích ca s tin này, s gii quyết tr cho đương s

4- Danh xưng CĐT là hp pháp lut theo by-law, mi vic tiếm danh có th nh đến pháp lut phân x.

Mt đng hương đ ngh vi chúng tôi rng hin nay trong Cng đng Dallas và Tarrant County có khong 20 hi đoàn thưng xuyên hot đng, và xin Cng Đng Tarrant Lâm Thi công b xem có bao nhiêu hi đoàn đng ý vi vic làm ca mình khi lp ra mt cng đng cùng tên cùng mc đích hot đng như thế này, dân chủ là phải như vậy.

Share.

Leave a Reply