Thursday, June 30 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
dslamvien <dslamvien@gmail.com>
To:Ba Cây Trúc,Diễn Đàn Tuổi Hạc,Phục Hưng Việt,Phụng Sự Xã Hội,Tự_Do_Ngôn_Luận
Mon, Jul 19 at 8:45 AM

Jonathan Swift (1667 – 1745) là một nhà văn người Ái Nhĩ Lan, tác giả của cuốn truyện “Các Chuyến Du Lịch của Gulliver” (Gulliver’s Travels, 1726). Ông đã dùng truyện này để châm biếm sự bất công của xã hội của Anh ở thế kỷ thứ 18 và tin rằng không có hai con người bằng nhau, tức là luôn luôn có người này tài giỏi hơn, người kia tài kém hơn, bởi vì mọi người không phải sinh ra bằng nhau nhưng không đồng ý về sự ưu tiên dành cho các người sinh ra từ các gia đình quyền quý. Ông Jonathan Swift đã chỉ trích sự không công bằng giữa người giàu có và kẻ nghèo hèn, phê phán sự phân biệt giai cấp không được căn cứ trên tài năng.

Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc “Jonathan Swift (1667-1745) Nhà Văn Ái Nhĩ Lan với Tác Phẩm Các Chuyến Du Lịch của Gulliver” được biên soạn bởi tác giả Phạm Văn Tuấn về một đại tác phẩm trong nền văn chương khôi hài, châm biếm và đả kích tệ trạng xã hội.

http://www.dslamvien.com/2021/07/jonathan-swift-1667-1745-nha-van-ai-nhi.html

Share.

Leave a Reply