Sunday, June 23 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Hải Quân Nguyễn văn Lạc được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp Hành Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại DFW

Garland – Trưa ngày Chủ Nhật 29/8/2021 tại trụ sở cộng đồng Dallas, thành phố Garland, Texas, trong một phiên họp chiếu theo nội quy của Liên Hội, Hội trưởng Hội Hải Quân Trùng Dương DFW, Nguyễn văn Lạc đã được bầu làm Chủ tịch Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại vùng Dallas/Fort Worth và vùng phụ cận với đa số phiếu 6/9.

Tham dự có Trưởng ban bầu cử, Hoàng Như Bá cũng là Tổng Hội Trưởng Nha Kỷ Thuật, và nhị vị Giám sát viên là niên trưởng cố vấn Trịnh Thiên Khoa, và cựu Chủ tịch Liên Hội, Lê Tùng. Sáu vị hội trưởng các hội đoàn gồm có Hội trưởng Biệt Động Quân, Trần văn Thái. Hội trưởng Lực Lượng Đặc Biệt, Nguyễn Sỹ Đạt cũng là cựu Liên Hội Trưởng. Hội trưởng Hải quân Trùng Dương, Nguyễn văn Lạc. Hội trưởng Hội Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Nguyễn Ngọc Sơn. Hội trưởng Hội Quân Cảnh, Lê văn Lới. Hội trưởng Nha Kỷ Thuật, Nguyễn Ngọc Quý. Cùng một số cựu quân nhân, và truyền thông báo chí có Bút Việt News, TrẻĐẹpOnline. Chủ nhiệm báo Người Việt Dallas, Thái Hóa Lộc bận tham dự đại nhạc hội Cám Ơn Anh tại California nên không đến tham dự được.

Lễ mặc niêm anh linh chiến sĩ quốc gia và đồng bào đã hy sinh vì tổ quốc

Sau nghi thức mặc niệm anh hùng chiến sĩ quốc gia và đồng bào đã hy sinh vì tổ quốc, phiên họp bắt đầu. Trên bàn chủ tọa có Trưởng ban bầu cử, nhị vị Giám sát viên, và thư ký phiên họp Trương Quốc Tuấn làm biên bản. Trưởng ban bầu cử Hoàng Như Bá sau lời chào mừng và cãm ơn mọi người tham dự nói đây là phiên họp bầu ra Ban Chấp Hành Liên Hội đúng theo nội quy và thời gian quy định với một ban bầu cử và giám sát bầu cử điều hành bầu ra một vị Chủ tịch Liên Hội là một trong các vị Hội trưởng hiện diện nơi đây. Tiếp theo, Giám sát viên Lê Tùng hỏi có vị nào tự ứng cử Chủ tịch Liên Hội hay không? Không có vị nào tự ứng cử, nên hỏi tiếp vậy có ai đề nghị người nào ứng cử hay không ?

Hội trưởng Nha Kỷ Thuật, Nguyễn Ngọc Quý đề nghi ông Nguyễn văn Lạc. Hội trưởng Lực Lượng Đặc Biệt, Nguyễn Sỹ Đạt đề nghị ông Trần văn Thái. Hội trưởng Biệt Động Quân, Trần văn Thái đề nghị hai ông Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Ngọc Quý ứng cử Chủ tịch. Sau một hồi bàn thảo sôi nổi, phiên họp quyết định người nhiều phiếu nhất sẻ là Liên Hội Trưởng, người thứ nhì và thứ ba là Liên Hội Phó.

Ban tổ chức và giám sát  bầu cử, từ trái thư ký Trương Quốc Tuấn, Trưởng ban bầu cử Hoàng Như Bá, Giám sát viên niên trưởng Trịnh Thiên Khoa, Giám sát viên Lê Tùng

Cuộc bỏ phiếu bắt đầu với 9 vị được quyền bỏ phiếu là là Trưởng ban bầu cử và nhị vị giám sát cùng 6 vị Hội trưởng. Kết quả bỏ phiếu ông Nguyễn văn Lạc được 6 phiếu, ông Trần văn Thái 2 phiếu, ông Nguyễn Ngọc Sơn 1 phiếu. Ông Trần văn Thái nêu lý do hiện còn đang làm việc nên xin tham gia Liên Hội với một nhiệm vụ khác và đề nghị ông Nguyễn Ngọc Quý thay thế làm Liên Hội Phó. Ban bầu cử hỏi ông Quý có bằng lòng không, ông Nguyễn Ngọc Quý bằng lòng nhận nhiệm vụ này. Phiên họp đồng ý và cuối cùng Trưởng ban bầu cử tuyên bố ông Nguyễn văn Lạc đắc cử với 6 phiếu làm Liên Hội Trưởng, ông Nguyễn Ngọc Sơn làm Liên Hội Phó Nội Vụ, ông Nguyễn Ngọc Quý làm Liên Hội Phó Ngoại Vụ. Tân Liên hội trưởng Nguyễn văn Lạc mời ông Trương Quốc Tuấn làm Tổng Thư Ký Liên Hội.

Ban Chấp Hành Liên Hội từ trái Phó ngoại vụ Nguyễn Ngọc Quý, Chủ tịch Liên Hội Nguyễn văn Lạc, Phó nội vụ Nguyễn Ngọc Sơn

Sau khi ban bầu cử và giám sát bầu cử chúc mừng tân ban chấp hành Liên Hội thành công trong nhiệm vụ được giao phó xong, liền tuyên bố hết nhiệm vụ. Tân ban chấp hành lên cám ơn mọi người tham dự và bỏ phiếu tín nhiệm, rồi tuyên hứa sẻ cố gắng chu toàn nhiệm vụ được giao phó. Một ban chấp hành Liên Hội nhiệm kỳ hai năm kể từ ngày nhận nhiệm vụ với đầy đủ các ban trực thuộc sẻ được công bố sau.

Trong lúc mọi người dùng cơm trưa tại Nhà hàng Quốc Hương, Hội trưởng Hội Thiết Giáp, Phạm Hiệp bị bệnh không tham dự phiên họp bầu, và được thông báo kết quả phiên họp nên đã chúc mừng và đồng ý gia nhập Liên Hội, còn Chi Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ DFW, Lê Xuân Hà thì gửi lời chúc mừng và nói sẻ cộng tác với Liên Hội Chiến Sĩ VNCHDFW trong các công tác chung.

 

 

Share.

Leave a Reply