Wednesday, May 22 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
Đoàn người đi bộ hồi hương đã mấy ngày, vượt quãng đường dài hàng trăm km, mà không thấy chính phủ hoặc quan chức nào có động tĩnh gì?
Một Chính quyền vì dân, do dân… đây. Thật là bịp bợm, dối trá và đê tiện.
Ôi, đau xót và bất lực.
Chỉ còn trông chờ vào luật nhân quả thôi. Nhưng đến lúc đó, thì bọn bất lương đã gây ra, nay ngồi yên nhìn những thảm trạng này đã xuống địa ngục hay thọ kiếp súc vật… cả rồi.
Phạm Lưu Vũ
Share.

Leave a Reply