Wednesday, July 24 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Trang nghiêm xinh xắn cạnh Tây Hồ

Cổ tự lâu đời trấn quốc đô

Mái thấp, chùa sau bên đại thụ

Tầng cao, tháp trước giữa phù đồ (*)

Tượng thờ chánh điện trầm hương tỏa

Hoa đẹp tổ đình phướn điểm tô

Vãng cảnh Thiền môn quì lạy Phật

Tai nghe văng vẳng tụng nam mô.

(Phan Thượng Hải)

       1/12/20

(*) Phù đồ = Stupa. 

Chùa Trấn Quốc đặc biệt là chùa già lam nhỏ và xinh xắn, có tổ đình có phù đồ và có thêm 1 cây cổ thụ do chính phủ Ấn Độ dâng cúng.

 

Thơ Họa:

 

CHÙA TRẤN QUỐC

 

Tháp vút cao trên Lãng Bạc hồ*

Uy nghiêm quốc tự chốn kinh đô

Rêu phong mái ngói, hồn di sản

Cổng phối màu sương, bức họa đồ

Điện rực đèn hoa, ngời tượng chiếu

Sân đầy cờ phướn, thắm chùa tô

Danh lam Trấn Quốc Thăng Long ngự

Vật đổi sao dời, Phật…biết mô ?!

Lý Đức Quỳnh

    9/9/2023

*Hồ Lãng Bạc hoặc hồ Kim Ngưu cùng là tên gọi khác của Hồ Tây

 

Share.

Leave a Reply