Sunday, April 21 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

HÀ THƠ PHAN HUY-ĐẠI TÁ QĐNDVN

 
Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói: 
Với Miền Nam , miền đất mới thân quen.
Một lời cảm ơn tha thiết chân tình,
Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật. 
Tôi còn nhớ sau cái ngày “thống nhất”,
Tôi đã vào một xứ sở thần tiên,
Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền.
Cơm áo no lành, con người hạnh phúc. 
Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục, 
Mở mắt to nhìn nửa nước anh em, 
Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyền Áp bức, 
đọa đày, đói ăn, khát uống. 
Trước mắt tôi, một Miền Nam sinh động,
Đất nước con người dân chủ tự do. 
Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô, 
Giận đảng giận đoàn bao năm phỉnh gạt. 
Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt. 
Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng “kính yêu”. 
Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều.
Con người nói năng như là chim vẹt, 
Mở miệng ra là: “Nhờ ơn bác đảng”.
Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh.
Đuốc soi đường chủ nghĩa Mác Lênin, 
Tiến nhanh tiến mạnh lên thiên đường vô sản. 
Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng,
Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu.
Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu,
Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu. 
Cảm tạ Miền Nam phá màn u tối,
Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh. 
Biết được nhân quyền, tự do dân chủ,
Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình. 
Cảm tạ Miền Nam khai đường chỉ lối,
Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng.
Của Hùng Vương, quốc tổ giống Rồng Tiên,
Chớ không là Cac Mac và Le nin ngoại tộc. 
Cảm tạ Miền nam mở lòng khai sáng,
Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu, 
Mà trước đây tôi có biết gì đâu.
Ngoài Trung quốc và Liên xô đại vĩ.
Cảm tạ Miền Nam đã một thời làm chiến sĩ,
Chống lại Cộng nô cuồng vọng xâm lăng.
Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ,
Dù không thành công cũng đã thành nhân. 
Đảng ghê tởm! Tôi chán chường muốn nói: 
“Xin trả người, thẻ máu với cờ ma.
Tôi sẽ đi về, với nguồn cội ông cha,
 Cùng dân tộc, dựng lại cờ quang phục!”
Share.

Leave a Reply