Wednesday, July 24 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vừa rồi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có hai cuộc hội đàm

Chụp lại hình ảnh,Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vừa rồi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có hai cuộc hội đàm

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có hai cuộc hội đàm: với Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam – diễn ra trọn trong ngày 20/6.

Trong chuyến thăm này, ông đã lần lượt có các cuộc gặp mặt với “Tứ Trụ” của Việt Nam, gồm: hội đàm với Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trước đó, trong lễ đón chính thức do Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, Việt Nam đã bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Putin.

Ông Putin tới thăm Việt Nam với tư cách là tổng thống Liên bang Nga, tức nguyên thủ quốc gia. Ông đã không còn là người đứng đầu Đảng Nước Nga Thống nhất (United Russia) từ năm 2012, nên theo các quy định của Việt Nam, ông không thuộc diện là người đứng đầu chính đảng lãnh đạo một quốc gia nước ngoài.

Mục 3, Điều 6 (Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước), Nghị định 18/2022/NĐ-CP của Chính Phủ về nghi lễ đối ngoại, quy định về “Gặp hẹp và Hội đàm cấp nhà nước” như sau:

  • Chủ tịch nước và Nguyên thủ quốc gia nước khách gặp hẹp trước khi hội đàm theo thỏa thuận của hai bên;
  • Chủ tịch nước và Nguyên thủ quốc gia nước khách đồng chủ trì hội đàm;
  • Thành phần tham dự phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm;
  • Trong thời gian gặp hẹp và hội đàm, bố trí gác tiêu binh danh dự.

Mục 4, Điều 6 nghị định này về “Tiếp xúc cấp cao” nêu:

  • Thu xếp Nguyên thủ quốc gia nước khách tiếp xúc cấp cao với Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và một số lãnh đạo khác theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của chuyến thăm.

Căn cứ theo nghị định nêu trên, Tổng thống Putin chỉ có hội đàm với Chủ tịch nước Tô Lâm, không hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, trên thực tế thì cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trọng được chính thức công bố là “hội đàm”.

Xét tiền lệ thì chuyến thăm cấp nhà nước gần nhất của ông Putin tới Việt Nam là vào năm 2013, cũng chỉ với tư cách tổng thống Nga.

Khi đó, ông Putin chỉ có một cuộc hội đàm duy nhất với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc bấy giờ chỉ hội kiến với Tổng thống Putin.

Chuyến thăm cấp nhà nước từ Mỹ và Trung Quốc

Ngày 11/9/2023, ông Võ Văn Thưởng, khi đó là chủ tịch nước Việt Nam, có cuộc hội kiến với ông Joe Biden

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,Ngày 11/9/2023, ông Võ Văn Thưởng, khi đó là chủ tịch nước Việt Nam, có cuộc hội kiến với ông Joe Biden

Vào tháng 9/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Mục 3, Điều 6, Nghị định 18/2022/NĐ-CP của Chính Phủ, người hội đàm với ông Joe Biden là chủ tịch nước, lúc bấy giờ là ông Võ Văn Thưởng. Trên thực tế, người hội đàm với ông Biden là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ có cuộc hội kiến với ông Biden.

Ông Trọng khi đó cũng là người chủ trì lễ đón, dù Mục 2, Điều 6 của nghị định nêu trên về “Lễ đón cấp nhà nước” nêu rõ chủ tịch nước là người chủ trì lễ đón.

Sự vênh nhau giữa thực tế và quy định được đánh giá là thể hiện quyền lực và ảnh hưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tới tháng 12/2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Khác với hai chuyến thăm của ông Biden và ông Putin, ông Tập Cận Bình đến thăm cấp nhà nước với tư cách nguyên thủ quốc gia và đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền.

Lễ tiếp đón dành cho chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình được xét theo Điều 7 (Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu Đảng cầm quyền thăm cấp nhà nước theo hai chức danh), Nghị định 18/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Mục 4, Điều 7 Nghị định 18/2022 về “Gặp hẹp và Hội đàm cấp nhà nước” nêu:

  • Tổng Bí thư và Trưởng đoàn nước khách gặp hẹp trước khi hội đàm theo thỏa thuận của hai bên;
  • Tổng Bí thư và Trưởng đoàn nước khách đồng chủ trì hội đàm;
  • Thành phần tham dự phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm.

Mục 5, Điều 7 nghị định này về “Tiếp xúc cấp cao” nêu:

  • Thu xếp Trưởng đoàn nước khách tiếp xúc cấp cao với Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và một số lãnh đạo khác theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của chuyến thăm.

Trong chuyến thăm này, ông Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, theo đúng như Nghị định 18/2022.

Về mặt đảng, Điều 6, Quy định 02-QĐi/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Lễ tân đối ngoại đảng” nêu:

  • Thăm cấp nhà nước, thăm chính thức: Trường hợp người đứng đầu đảng cầm quyền là nguyên thủ hoặc lãnh đạo các nước thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, áp dụng các biện pháp lễ tân, nghi thức tương ứng theo quy định của nghi lễ ngoại giao nhà nước.

Do đó, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình được đón tiếp theo quy định tại Điều 7, Nghị định 18/2022.

Share.

Leave a Reply