Browsing: Cộng Đồng

Cộng Đồng
Trái tim nhân hậu

 Ở đời ,  rất cần những người có trái tim như ông này Cám ơn ông Nguyễn Vũ Nhã  đã có “tấm lòng” 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗 – Từ khi Tiểu bang phải đóng cửa vì đại dịch, nhu…

1 2 3 4 110