On Sunday, June 4, 2017 10:46 PM


Xem biết và phổ biến khẩn đến những thân bằng quyến thuộc :
  
  Tin tức “khẩn”   từ Gleneagles Hospital 
 
 Tin từ Bệnh viện Gleneagles (Ampang)
Bảy phụ nữ đã chết sau khi hít vào một mẫu nước hoa miễn phí được gửi qua thư cho họ . 
Các sản phẩm độc dược. Nếu bạn nhận được
 mẫu miễn phí trong thư như sữa, nước hoa, tã ,… hãy ném vứt chúng đi. 
Chính phủ sợ rằng điều này có thể là một hành động khủng bố.
 
Họ sẽ không công bố nó trong các tin tức, vì không muốn tạo ra hoảng loạn hoặc cung cấp cho những kẻ khủng bố ý tưởng mới.
 
Gửi bài này cho tất cả bạn bè của bạn và các thành viên trong gia đình
 . 
Diane J. Ford
 
Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng
 
Văn phòng Quản lý rủi ro
 
101 M Street, SW
 
Washington, DC
 
   
 (202) 645-3419     (202) 645-3419     (202) 645-3419  (202) 645-3419      (202) 645-3419  (202) 645-3419     (202) 645-3419 

 
 
Dear All,
 
If you do have relatives or friends in States, please alert them of this news !
 
Please read.
 
URGENT News from Gleneagles Hospital 
Please spend 1 minute and read on… News from Gleneagles Hospital (Ampang) 
   
Seven women have died after inhaling a free perfume sample that was mailed to them . 
 
 
The product was poisonous. If you receive
 free samples in the mail such as lotions ,perfumes , diapers, etc… throw them away . 
 
 
The government is afraid that this might be another terrorist act.
 
 
 
They will not announce it in the news because they do
 
not want to create panic or give the terrorists new ideas.
 
Send this to all your friends and family members.
 
Diane J. Ford
 
Office of the Chief of Police
 
Office of Risk Management
 
101 M Street, SW
 
Washington, DC
 
     (202) 645-3419    
 (202) 645-3419     (202) 645-3419 (202) 645-3419     (202) 645-3419  (202) 645-3419     (202) 645-3419  (202) 645-3419

 

 


 
 


 


 

 __._,_.___

Posted by: Dan Vo <viettrung1930@sbcglobal.net>


Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?

With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

.


__,_._,___

Try the new Yahoo Mail
Share.