Nợ chính phủ của Nhật Bản cao kỷ lục, chủ yếu dưới hình thức trái phiếu chính phủ.Bộ Tài chính cho biết, tính đến cuối năm ngoái, nợ quốc gia là gần 1.068 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 10 nghìn tỷ đôla Mỹ. Gần 90% trong đó là nợ dưới hình thức trái phiếu chính phủ. Tổng số nợ trái phiếu lên đến khoảng 8,8 nghìn tỷ đôla Mỹ. Chính phủ đã tăng lượng trái phiếu phát hành để bù đắp chi phí an sinh xã hội cho bộ phận dân số già hóa của Nhật Bản.Nợ bình quân đầu người của Nhật Bản vào khoảng 78.600 đôla Mỹ. Bộ Tài chính tổng hợp dữ liệu về nợ quốc gia 3 tháng một lần. (NHK World)

Share.