Friday, September 21 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

 Được tin buồn  

 Bà Nguyễn Thị Miêng
Pháp danh Nguyên Hướng
Là phu nhân của Mủ đỏ Nguyễn Văn Thu (chi hội DFW)

Đã tạ thế vào lúc 9:15PM

Ngày 10 Tháng 6 năm 2018 

nhằm Ngày 22 Tháng 4 năm 2018 năm Mậu Tuất

tại Arlington, Texas. Hưởng thọ 67 tuổi.

Gia Đình Mũ Đỏ chi hội tại Dallas – Ft. Worth và các Vùng Phụ Cận thành kính chia buồn cùng  Mũ đỏ Nguyễn Văn Thu và Tang Quyến .

Nguyện xin Hương Linh Bà Nguyễn Thị Miêng

sớm về nơi An Nghỉ Vĩnh Hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Gia Đình Mũ Đỏ Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cận

 

Share.