Wednesday, May 22 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai.
Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai ngày 1/10 loan báo thỏa thuận với Việt Nam về quan ngại của Mỹ trong cuộc điều tra mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Việt Nam theo Khoản 301.

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, thỏa thuận đảm bảo những cam kết giúp chuỗi cung cấp không có sự hiện diện của các loại gỗ được thu hoạch hay mua bán bất hợp pháp, đồng thời bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Đại sứ Tai quả quyết thỏa thuận vừa đạt được sẽ mang lại giải pháp tốt đẹp cho vấn đề đang bị điều tra và rằng lúc này chưa có hành động thương mại nào.

Vẫn theo nguồn tin này, từ nay, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ sẽ giám sát việc thực thi thoả thuận của phía Việt Nam.

“Tôi ca ngợi Việt Nam về cam kết giải quyết các quan ngại của chúng tôi liên quan việc nhập khẩu và sử dụng gỗ thu hoạch hay mua bán bất hợp pháp,” thông cáo dẫn lời đại sứ Katherine Tai.

“Với thỏa thuận này, Việt Nam sẽ là một kiểu mẫu cả cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và toàn cầu- về việc thực thi toàn diện chống lại gỗ bất hợp pháp. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ mong làm việc với Việt Nam để tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin, kể cả thông qua Nhóm Công tác Gỗ vừa được thành lập,” bà Tai nói.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết thỏa thuận bao gồm nhiều cam kết của Việt Nam về những vấn đề liên quan tới gỗ lậu, trong đó có cam kết cải thiện Hệ thống Đảm bảo Tính hợp pháp của Gỗ, không để cho gỗ bị tịch thu vì vi phạm luật nội địa và nước ngoài lọt vào chuỗi cung ứng thương mại, kiểm chứng tính hợp pháp của gỗ thu hoạch trong nước bất kể xuất khẩu đến nước nào, và làm việc với những nước có nguy cơ cao để cải thiện việc thực thi hải quan tại biên giới và hợp tác thi hành luật pháp.

Đại diện Thương mại Mỹ nhấn mạnh “Gỗ lậu trong chuỗi cung cấp gây thiệt hại môi trường toàn cầu và nguồn tài nguyên thiên nhiên mà chúng ta phụ thuộc, cũng như không công bằng đối với người lao động và doanh nghiệp Mỹ vốn tránh các loại gỗ đó.”

Vẫn theo lời bà, việc Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ lần đầu tiên áp dụng Khoản 301 trong cuộc điều tra chứng tỏ sức mạnh của việc sử dụng công cụ này để giải quyết những quan ngại về rủi ro môi trường hay về việc thực thi luật môi trường.

Cuộc điều tra vừa kể được khởi động vào tháng 10 năm ngoái, theo Khoản 301 của Luật Thương mại 1974.

(Nguồn: Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ)

Share.

Leave a Reply