Sunday, December 3 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

 

THƯ MỜI

***

ARLINGTON VETERANS PARK FOUNDATION

ARLINGTON GREAT SOUTHWEST ROTARY CLUB

ỦY BAN BẢO TỒN TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ

******************

KÍNH MỜI:

– QUÝ LIÊN HỘI, HỘI ĐOÀN CHIẾN SĨ QLVNCH

– QUÝ CỘNG ĐỒNG, HỘI ĐOÀN

– QUÝ CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

– QUÝ ĐỒNG HƯƠNG

 

ĐẾN THAM DỰ

 

LỄ VINH DANH NGÀY CỰU CHIẾN BINH

VETERANS DAY 11-11-2023

********

Với Cựu Đại Tá Quân Lực Hoa Kỳ và đương kim Nghị Viên Thành Phố Arlington Phạm Long là diễn giả danh dự

 

Thứ Bảy Ngày 11 Tháng 11 Năm 2023

Lúc 11:00 AM

Tại ARLINGTON VETERANS PARK

3600 W. Arkansas Lane, Arlington, TX  76015

(Sẽ dời về Bob Duncan Center tại 2800 S. Center St, Arlington, TX  76014

nếu thời tiết xấu)

*********

 

Kính,

BS Đàng Thiện Hưng

 
 
Share.

Leave a Reply