Sunday, April 21 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Trẻ ĐẹpOnline thành kính phân ưu niên trưởng Phạm Dũng vừa quá vãng

Nhận được tin buồn

Niên trưởng Phạm Dũng

Pháp danh Đức Tấn

Sinh ngày 06/10 năm 1934 tại Thừa Thiên Việt Nam

Đã mệnh chung vào lúc 3giờ40 sáng ngày 04/3/2024 tại Mansfield Medical Center, thành phố Mansfield, Texas USA, Linh cừu quàn tại nhà quàn Resland, thành phố Dallas

Hưởng thượng thọ 90 tuổi

Khoá 6 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức 

Đệ Ngũ đẵng Bảo Quốc Huân Chương,

Cựu Thiếu Tá QLVNCH

Tốt nghiệp Khóa 5 Quân Chánh năm 1970

Cựu Quận trưởng Quận Phú Thứ và Hương Điến tỉnh Thừa Thiên

Cựu tù nhân chính trị 11 năm tại Bình Điền

Cựu Hội trưởng và sáng lập viên Hội Thân Hữu Thừa Thiên Huế DFW

Lễ tang đã đươc cử hành theo nghi thức Phật Giáo trong ba Ngày 18-21 Tháng 3 năm 2024. Linh cửu niên trưởng đã được phủ kỳ Việt Nam Cộng Hòa theo lễ nghi quân cách dành cho sĩ  Quan cao cấp do Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ bị Thủ Đức cử hành trong thể, Vào lúc 12 giờ trưa ngày Thứ ba 19//2024, linh cữu đã đựợc hỏa táng

Niên trưởng nắm xuống là một đại tang của gia đình tang quyến và là nổi thương tiếc cho các hội đoàn và anh em cựu quân nhân QLVNCH. Trẻ ĐẹpOnline Daily News xin thành kính chia buốn cùng gia đình tang quyến, và nguyện cầu linh hồn sư huynh Đức Tấn Phạm Dũng sớm được tiêu diêu nơi miền cực  lạc.

Mũ đỏ Nguyễn văn Lập K 27 và TrẻđẹpOnlineDaily News đồng thành kính phân ưu,

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Share.

Leave a Reply