Thursday, August 11 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Nhận được tin buồn : Thân phụ của Bác sĩ Đàng Thiện Hưng :

                            ĐẠI TÁ QLVNCH

                   ĐÀNG THIỆN NGÔN

     Pháp  Danh  Viro – Người Tự Thắng Bản Ngã

                      08/10/1928  –  25/07/2022

      Khóa 1 Tường Sĩ  Quan  Trừ Bị Thủ Đức – 1951

               Tỉnh Trưởng Tỉnh Bình Thuận – 1968

Chỉ Huy Phó Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị – 1970

Giám Đốc Trung Tâm Hành quân Bộ Tổng Tham Mưu- 1972

               Cựu Tù Nhân Chính Trị  1975 – 1988

                                    

Đã từ trần Ngày 25 Tháng 7 Năm 2022, Lúc 11:21 giờ sáng (nhằm Ngày Kỷ Mão Tháng Đinh Mùi Năm Nhâm Dần ) Tại Fort Worth, Texas .

                     Hưởng Thượng Thọ  95 Tuổi

Toàn Thể thành viên Hội Thừa Thiên Huế và Thân Hữu  Dallas và Fort Worth

                             XIN THÀNH KÍNH CHIA XẺ SỰ MẤT MÁT LỚN LAO VỚI

 BÀ QUẢ PHỤ ĐÀNG THIỆN NGÔN CÙNG BÁC SĨ ĐÀNG THIỆN HƯNG CHỦ TỊCH ỦY BAN BẢO TỒN TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ VÀ TANG QUYẾN.

NGUYỆN CẦU CHO  HƯƠNG LINH VIRO-NGƯỜI TỰ THẮNG BẢN NGÃ

ĐÀNG THIỆN NGÔN SỚM VỀ MIỀN CỰC LẠC

                 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN  ƯU

TM. Hội Thừa Thiên Huế và Thân Hữu Dallas – Fort Worth

Trần Thủy Tiên, Hội Trưởng

Share.

Leave a Reply