Friday, June 21 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn niên trưởng cựu Tung Tá Dominico Lê Quang Sinh, Bút hiệu Như hoa

Sinh ngày 21 tháng 5 năm 1929 tại Quãng trị Việt Nam

KhóaII Võ bị Huế năm 1051

nguyên Hội trưởng hội Cao niên Dallas.

Hội trưởng Hội Thơ Tài Tử Việt Nam

Đã được Chúa gọi về ngày 14 tháng 2 năm 2024 tại thành phố  Garland Dallas,Texas, USA

Hưởng thượng thọ 95 tuổi

Thánh lễ an táng sẻ đươc cử hành vào lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy 02 Ths1ng  3 năm  2024 tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu   Giúp, Sau đó linh cửu được hỏa táng và  an nghỉ tại Nhà Bình An Giáo Xứ Đức   Mẹ Hằng Cứu Giúp 

Nguyện xin Thiên Chúa Chúa là Cha Toàn Năng đưa linh hồn Dominico Lê Quang Sinh sớm về hưởng nhan THÁNH CHÚA.

Mủ đỏ Nguyễn văn Lập và báo TrẻĐẹpOnline

Đồng Thành Kính PHÂN ƯU

Share.

Leave a Reply