Browsing: Cộng Đồng

Cộng Đồng
Putin, superman

“…Putin ngồi lì trên ngai, Tập Cận Bình trở thành hoàng đế trọn đời, Cộng Sản VN tiêu diệt nhau và đán áp đối lập…

1 10 11 12 13 14 44