Browsing: Thế Giới

Thế Giới
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Bộ Trưởng Thuế Vụ Tiểu Bang Betty Yee thông báo việc áp dụng trở lại Chương Trình Hoãn Trả Thuế Bất Động Sản

Ks.Tho Nguyentan (408) 507 – 8129 FOR IMMEDIATE RELEASE                                                     Contact: Diana Moreno October 3, 2016                                                                                    (714) 741-1034   Thượng Nghị Sĩ…

Thế Giới
TRĂN TRỐI

TRĂN TRỐI Nếu một mai tôi bỗng dưng bị stroke, Liệt toàn thân không cử động, nói năng. Bài thơ này là nguyện vọng, trối…

Thế Giới
Cười cuối tuần

  1- THIÊN ĐÀNG, ĐỊA NGỤC Một bà quả phụ gọi hồn chồng về, nói chuyện cho đỡ nhớ thương.Người chồng hỏi: – Em gọi anh…